Kotányi ettevõtte väärtused

Meie ettevõtte väärtused suunavad meie mõtteid ja tegevust nii ettevõttes kui väljaspool ettevõtet: meie töötajate, klientide, partnerite ja tarbijate suhtes, meie toodangu ja toodete kvaliteedi suhtes, meie turgude suhtes, samuti meie ettevõtte ja meid ümbritseva keskkonna suhtes.

Kirg

Oleme kogu ihu ja hingega maitseainete kütkes ning anname end selle kire valda alati ja igal pool.

Kotányi suurimad kired on:

 • ambitsioonid ja võluvus,
 • optimism,
 • täiustumispüüded,
 • julgus ja initsiatiiv.

Loomingulisus

Me mõtleme uuenduslikult ja leiame inspiratsiooni maailma mitmekesisusest.

Kotányi loomingulisus avaldub

 • novaatorluses,
 • uudishimus ja tolerantsis,
 • valmistumises muudatusteks ja eksperimentidest rõõmu tundmises,
 • mitmekesisuse pakkumises ja ergutamises.

Perekesksus

Me ülistame perekonna põhiväärtuseid.

Kotányi perekesksuse ideele on iseloomulik:

 • suhtlemine ja üksteisest hoolimine,
 • üksteise abistamine ja austuse avaldamine,
 • suhtlemine ja teabe vahetamine,
 • meie vastutuse mõistmine inimeste ja keskkonna ees.

Ettevõtlikkus

Oleme pioneerid, kes ei karda riski, kuid me teame, kuidas tuleb õigesti riskida.

Kotányi ettevõtlikkus avaldub:

 • põhjendatud riski enda peale võtmises,
 • pioneerilikus vaimus,
 • kiiruses,
 • protsesside ja struktuuride lihtsuses.